វិស័យបច្ចេកវិទ្យា

បច្ចេកវិទ្យា LIXIN ឈានមុខគេនៅទីផ្សារច្រើនឆ្នាំហើយ យើងជាគោលដៅរបស់គេដើរតាមជានិច្ច ពឹងផ្អែកគ្រុប បានស្ថាបនាប្រព័ន្ធខ្សែតម្លៃធំសម្បើមគ្រប់គ្រាន់ ក្រុមហ៊ុនយើងមានអ្នកទេពកោសល្យវិទ្យាសាស្រ្តជាង ១ពាន់ នាក់នៅវិស័យស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍ និងរួមបញ្ចូលទៅក្នុងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធលើពិភពលោក។ដោយសារមានធនធានស្រាវជ្រាវជាច្រើន ដូច្នេះ LIXIN GROUP អាចជ្រើសរើសអ្នកទេពកោសល្យកំពូលក្នុងពិភពលោក ហើយបង្កើតក្រុមវិស្វករជាន់ខ្ពស់ដែលមានលំដាប់លេខ១ ហើយអាចនាំចូលបច្ចេកទេសថ្មីៗជារហូត ផ្សំជាមួយនឹងការច្នៃប្រឌិតវិស្វកម្មនិងសេវាសមាហរណកម្ម មិនថាយើងប្រឈមមុខចំពោះតម្រូវការសមាហរណកម្មផ្តេត ឬសហប្រតិបត្តិការខ្សែត្រង់ យើងសុទ្ធតែអាចផ្តល់គម្រោងការគាំទ្រដ៏គ្រប់គ្រាន់សំរាប់អតិថិជនបាន។ ពេលអនាគត LIXIN GROUP នឹងបន្តប្រើប្រាស់ធនធាននិងគុណសម្បត្តិប្រកួតប្រជែងដែលរក្សាទុកច្រើនឆ្នាំ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងសកម្មនូវម៉ាកថ្មី ការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍន៍បណ្តាញនិងបញ្ញាឆ្លាតវៃ ហើយដឹកនាំអាជីវកម្មទាំងមូលឡើងកម្រិត ដោយសមត្ថភាពបច្ចេកទេសខ្ពស់ គោលបំណងរបស់យើងគឺពង្រីកផលប្រយោជន៍របស់ LIXIN ទៅលើសមរភូមិឌីជីថលសកលលោក។

រចនានៅវិស័យIT

បច្ចេកវិទ្យា LIXIN GROUPឈានមុខគេនៅទីផ្សារច្រើនឆ្នាំហើយ ពឹងផ្អែកគ្រុប បានស្ថាបនាប្រព័ន្ធខ្សែតម្លៃធំសម្បើមគ្រប់គ្រាន់ ក្រុមហ៊ុនយើងមានអ្នកទេពកោសល្យវិទ្យាសាស្រ្តជាង ១ពាន់ នាក់នៅវិស័យស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍ និងរួមបញ្ចូលទៅក្នុងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធលើពិភពលោក។ LIXIN GROUP នឹងបន្តប្រើប្រាស់ធនធាននិងគុណសម្បត្តិប្រកួតប្រជែងដែលរក្សាទុកច្រើនឆ្នាំ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងសកម្មនូវម៉ាកថ្មីរបស់ខ្លួន ហើយផ្តោតលើការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍន៍លើបណ្តាញនិងបញ្ញាឆ្លាតវៃ ហើយដឹកនាំអាជីវកម្មទាំងមូលឡើងកម្រិត ដោយសមត្ថភាពបច្ចេកទេសខ្ពស់

  • រចនានៅវិស័យIT
  • រចនានៅវិស័យIT
  • រចនានៅវិស័យIT

គេហទំព័រនិងចក្ខុវិស័យ

យើងមានក្រុមមួយបង្កើតដោយអ្នករៀបចំប្លង់និងវិស្វករឯកទេសហើយមានភាពកក់ក្តៅអាចផ្តល់សេវាកម្ម ដូចជាការរចនាវេបសាយ ថែទាំវេបសាយ រចនាក្រាហ្វិច និងសេវាពាក់ព័ន្ធជាដើម យើងខិតខំបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃចក្ខុវិស័យរបស់បណ្តាញ ធ្វើឱ្យម៉ាករបស់លោកអ្នកពង្រីកយ៉ាងទូលំទូលាយនៅលើអ៊ីនធើណែត។「ឯកទេស យកចិត្តទុកដាក់ ផ្តល់សេវាកម្ម」គឺជាអាកប្បកិរិយារបស់យើងចំពោះអតិថិជនរាល់គញនា យើងមិនត្រឹមតែលក់វេបសាយតែប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមទាំងបង្ហាញសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាសំរាប់អតិថិជនផងដែរ!

  • គេហទំព័រនិងចក្ខុវិស័យ
  • គេហទំព័រនិងចក្ខុវិស័យ
  • គេហទំព័រនិងចក្ខុវិស័យ