វិស័យវប្បធម៌

វប្បធម៌នៃប្រទេសមួយគឺជាការប្រមូលផ្តុំនៃជីវភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសនេះ វាមានបេសកកម្មដ៏សំខាន់មួយសំរាប់បន្តបេតិកភណ្ឌពីអតីតកាល និងប្រមូលឆន្ទះរបស់ប្រជាជន។ LIXIN GROUP យល់ឃើញថា កាលណាយើងមានសមត្ថភាពតាំងលំនៅ អភិវឌ្ឍ និងពង្រីក ក៏ត្រូវតែរួមចំណែកក្នុងការបន្តការពារវប្បធម៌កម្ពុជាឲ្យគង់វង្សនិងហើយប្រមូលកម្លាំងប្រកួតនៅវិស័យវប្បធម៌ដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់បង្កើតស្ថានភាពថ្មីសំរាប់ប្រទេស។ ដូច្នេះ តាំងពីពេលយូរមកហើយ យើងបានរៀបចំប្លង់អំពីធនធាន ធនធានមនុស្សនិងទីកន្លែងតាមដំណាក់កាលនានា ពឹងផ្អែកលើ 「Universe Business Management Consulting Co.,Ltd.」តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន រៀបចំកម្មវិធីនិងអប់រំស៊ីជម្រៅ ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សល្អ ក្នុងវិស័យសាធារណៈ យើង បានខិតខំប្រឹងប្រែងដាក់ធនធាននៅក្នុងក្លឹបវប្បធម៌និសម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្រនានា។

Universe Business Management Consulting Co.,Ltd.

ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងសហគ្រាសពិភលោក គឺជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងសហគ្រាសបែបថ្មីមួយ អាចផ្តល់ការគាំទ្រដល់សហគ្រាសនៅថ្នាក់ទាំងបី គឺយុទ្ធសាស្ត្រ គ្រប់គ្រងនិងអនុវត្ត ដែលជាមុខងារស្នូលនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងសំខាន់ជាងគេ យើងផ្តោតលើការជំរុញឱ្យសហគ្រាសយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក ជំរុញលើកឡើងកម្លាំងប្រកួតប្រជែងទូទៅសំរាប់សហគ្រាស ដណ្តើមលំដាប់ម៉ាករបស់សហគ្រាស ឈានមុខគេលើពិភពលោក ហើយក្លាយទៅជាម៉ាកបណ្តុះបណ្តាលសំរាប់សហគ្រាស ដែលមានរបៀបបណ្តុះបណ្តាលដោយវិធីសប្បាយរីករាយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។

  • Universe Business Management Consulting Co.,Ltd.
  • Universe Business Management Consulting Co.,Ltd.
  • Universe Business Management Consulting Co.,Ltd.

Simple Cambodia Magazine

ដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់តំបន់អាស៉ីអាគ្នេយ៌ ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុត ។ប៉ុន្តែប្រសិនបើចង់ស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីវប្បធម៍ដ៏ចំណាស់ និងចូលចិត្តស្រាវជ្រាវពីអាថ៌កំបាំងនៃព្រៃធម្មជាតិ អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនគួុររំលងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ ។យោងតាមទស្សនាវត្តីសង្គមកម្ពុជា អាចបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យកាន់តែស្គាល់ច្បាស់អំពីតំបន់ទេសចរណ៌ថ្មីៗ ការកម្សាន្តដែលគ្មានព្រំដែន កន្លែងលក់អាហារដ៏សម្បូរបែប ! ដូចនេះយើងនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលជ្រុងថ្មីមួុយទៀតនៃប្រទេសកម្ពុជា ។

  • Simple Cambodia Magazine
  • Simple Cambodia Magazine
  • Simple Cambodia Magazine