តបទៅនិងកម្មវិធីសប្បុរស

តបទៅនិងកម្មវិធីសប្បុរស

បង្កើតសុភមង្គលមានស្ថិរភាពរយៈពេលវែងសំរាប់សង្គម

ចាប់ពីបង្កើតឡើង LIXIN GROUP បានទទួលថែទាំនិងការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាល ដៃគូពាណិជ្ជកម្មនានានិងអង្គភាពឯកជនជាច្រើន។
ក្រៅពីជំនួយខាងក្រៅទាំងនេះ មូលហេតុដែល LIXIN GROUP អាចអភិវឌ្ឍន៏ លូតលាស់និងមានស្ថេរភាពរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ត្រូវតែអរគុណចំពោះដៃគូជាអ្នកមានទេពកោសល្យល្អដ៏ធំធេងនៅខាងក្រោយរបស់យើង យើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការ បង្កើតឡើងបុព្វហេតុធំសម្បើមមួយនៅសព្វថ្ងៃនេះ។
ដូច្នេះ យើងមានការគោរពនិងស្មារតីដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះធនធាន ធនធានមនុស្សនិងសុច្ឆន្ទៈដែលស្រុកខ្មែរបានផ្តល់ជូនឲ្យយើង។
ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទស្សនៈអំពី 『ការយកផលប្រយោជន៍ពីសង្គម ត្រូវតែផ្តល់ផលប្រយោជន៍ទៅសង្គមវិញ』ប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ LIXIN GROUP បានធ្វើដំណើរទៅទឹកដីនេះដោយសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន ហើយបន្តដាក់ទុនលើគម្រោងការវេជ្ជពេទ្យអន្តរជាតិ និងធនធានសំរាប់ជីវភាពប្រជាជន ហើយចូលរួមយ៉ាងសកម្មនូវប្រធានបទសាធារណៈនានា។
យើងសង្ឃឹមថា ដោយការដឹកនាំគ្រុបជាដៃគូយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកិច្ចការសុខុមាលភាពសាធារណៈជាមួយគ្នា ធ្វើឲ្យដៃគូរបស់យើងឯកភាពជាមួយទស្សនៈអាជីវកម្មរបស់យើង ហើយមានមោទនភាពក្នុងនាមជាសមាជិករបស់ LIXIN GROUP ។
យើងក៏សង្ឃឹមថា តាមរយៈរាល់សកម្មភាពសុខុមាលភាពសាធារណៈ យើងអាចបញ្ចូលថាមពលកាន់តែរីកចំរើនបន្តិចបន្តូចទៅក្នុងសង្គមនេះ។
នៅពេលអនាគត LIXIN GROUP នឹងបន្តនាំមុខចូលរួមសកម្មភាពសុខុមាលភាពសាធារណៈនានា ចាត់ទុកខ្លួនជាគំរូ ហើយដឹកនាំសមាគមស៊ីវិល អង្គការឯកជនកាន់តែច្រើន មកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកម្មវត្ថុអំពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជានជននិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា។
ឱ្យយើងរួមគ្នា បង្កើតអនាគតប្រកបដោយសុភមង្គលនិងសប្បុរស។

តបទៅនិងកម្មវិធីសប្បុរស

វេជ្ជសាស្ត្រ

 • ទាក់ទងក្រុមវេជ្ជសាស្ត្រសកម្មភាពអន្តរជាតិ ផ្តល់សុខភាពជូនប្រជាជន

  យើងបានសហការជាមួយក្រុមការងារវេជ្ជសាស្ត្រក្រុងកៅស្យុង ផ្តល់សម្ភារៈនិងដើមទុនសំរាប់សាកសួរ ជួយគេចុះទៅស្រុកដាច់ស្រយាលផ្តល់ការព្យាបាល ជម្ងឺដោយឥតគិតថ្លៃ ដើម្បីកែលអំកំរិតសុខភាពនិងជីវភាពរបស់ប្រជាជនរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាល។

 • ទាក់ទងក្រុមវេជ្ជសាស្ត្រសកម្មភាពអន្តរជាតិ ផ្តល់សុខភាពជូនប្រជាជន

  យើងបានសហការជាមួយក្រុមការងារវេជ្ជសាស្ត្រក្រុងកៅស្យុង ផ្តល់សម្ភារៈនិងដើមទុនសំរាប់សាកសួរ ជួយគេចុះទៅស្រុកដាច់ស្រយាលផ្តល់ការព្យាបាល ជម្ងឺដោយឥតគិតថ្លៃ ដើម្បីកែលអំកំរិតសុខភាពនិងជីវភាពរបស់ប្រជាជនរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាល។

 • ទាក់ទងក្រុមវេជ្ជសាស្ត្រសកម្មភាពអន្តរជាតិ ផ្តល់សុខភាពជូនប្រជាជន

  យើងបានសហការជាមួយក្រុមការងារវេជ្ជសាស្ត្រក្រុងកៅស្យុង ផ្តល់សម្ភារៈនិងដើមទុនសំរាប់សាកសួរ ជួយគេចុះទៅស្រុកដាច់ស្រយាលផ្តល់ការព្យាបាល ជម្ងឺដោយឥតគិតថ្លៃ ដើម្បីកែលអំកំរិតសុខភាពនិងជីវភាពរបស់ប្រជាជនរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាល។

 • ទាក់ទងក្រុមវេជ្ជសាស្ត្រសកម្មភាពអន្តរជាតិ ផ្តល់សុខភាពជូនប្រជាជន

  យើងបានសហការជាមួយក្រុមការងារវេជ្ជសាស្ត្រក្រុងកៅស្យុង ផ្តល់សម្ភារៈនិងដើមទុនសំរាប់សាកសួរ ជួយគេចុះទៅស្រុកដាច់ស្រយាលផ្តល់ការព្យាបាល ជម្ងឺដោយឥតគិតថ្លៃ ដើម្បីកែលអំកំរិតសុខភាពនិងជីវភាពរបស់ប្រជាជនរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាល។

 • ទាក់ទងក្រុមវេជ្ជសាស្ត្រសកម្មភាពអន្តរជាតិ ផ្តល់សុខភាពជូនប្រជាជន

  យើងបានសហការជាមួយក្រុមការងារវេជ្ជសាស្ត្រក្រុងកៅស្យុង ផ្តល់សម្ភារៈនិងដើមទុនសំរាប់សាកសួរ ជួយគេចុះទៅស្រុកដាច់ស្រយាលផ្តល់ការព្យាបាល ជម្ងឺដោយឥតគិតថ្លៃ ដើម្បីកែលអំកំរិតសុខភាពនិងជីវភាពរបស់ប្រជាជនរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាល។

 • វេជ្ជសាស្ត្រ
 • វេជ្ជសាស្ត្រ
 • វេជ្ជសាស្ត្រ
 • វេជ្ជសាស្ត្រ
 • វេជ្ជសាស្ត្រ

ធនធាន

 • ប្រមូលសម្ភារៈសំរាប់រស់នៅ ផ្តល់ឧបត្ថម្ភជូនគ្រួសារខ្យោយនៅស្រុកដាច់ស្រយាល

  យើងបានប្រមូលប្រាក់បរិច្ចាគ អង្ករ ប្រដាប់ប្រដាប្រចាំថ្ងៃ ស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈផ្សេងទៀតតាមពេលកំណត់ បញ្ជូនទៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅប្រទេសផ្សេងទៀតនិងប្រទេសកម្ពុជា ផ្តល់ឧបត្ថម្ភជូនគ្រួសារខ្យោយ ធានាតម្រូវការជីវភាពជាមូលដ្ឋានរបស់គេ ហើយផ្តល់ឱកាសកាន់តែច្រើនសំរាប់គេរួចផុតពី បរិស្ថានទន់ខ្សោយ។

 • ធនធាន

កិច្ចការសាធារណៈ

 • ជួយសាងសង់វត្តអារាម រៀបចំសកម្មភាព បង្កើតឡើងសង្គមល្អប្រសើរ

  យើងបានផ្តល់មូលនិធិដល់ក្រុមកាកបាទក្រហមនិងអង្គភាពសប្បុរសស៊ីវិលនានា ហើយជួយរៀបចំសកម្មភាពផ្សេងៗ ដូចជាសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ជ្រើសរើសអ្នកតំណាងស្អាតសំរាប់សកម្មភាពសុខមាលភាព ការសាងសង់វត្តអារាមនៅតំបន់នានា ការរៀបចំសាងសង់សំណង់សាធារណៈផ្សេងៗ ដើម្បីលើកកម្ពស់រូបភាពនៃទីក្រុងពីវិស័យអនាម័យ តុបតែងលម្អនិងការអនុវត្តជាក់ស្តែងជាដើម ធ្វើឱ្យរាល់គ្នាមានលទ្ធភាពមានជីវភាពសាធារណៈដ៏ងាយស្រួល។

 • ជួយសាងសង់វត្តអារាម រៀបចំសកម្មភាព បង្កើតឡើងសង្គមល្អប្រសើរ

  យើងបានផ្តល់មូលនិធិដល់ក្រុមកាកបាទក្រហមនិងអង្គភាពសប្បុរសស៊ីវិលនានា ហើយជួយរៀបចំសកម្មភាពផ្សេងៗ ដូចជាសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ជ្រើសរើសអ្នកតំណាងស្អាតសំរាប់សកម្មភាពសុខមាលភាព ការសាងសង់វត្តអារាមនៅតំបន់នានា ការរៀបចំសាងសង់សំណង់សាធារណៈផ្សេងៗ ដើម្បីលើកកម្ពស់រូបភាពនៃទីក្រុងពីវិស័យអនាម័យ តុបតែងលម្អនិងការអនុវត្តជាក់ស្តែងជាដើម ធ្វើឱ្យរាល់គ្នាមានលទ្ធភាពមានជីវភាពសាធារណៈដ៏ងាយស្រួល។

 • ជួយសាងសង់វត្តអារាម រៀបចំសកម្មភាព បង្កើតឡើងសង្គមល្អប្រសើរ

  យើងបានផ្តល់មូលនិធិដល់ក្រុមកាកបាទក្រហមនិងអង្គភាពសប្បុរសស៊ីវិលនានា ហើយជួយរៀបចំសកម្មភាពផ្សេងៗ ដូចជាសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ជ្រើសរើសអ្នកតំណាងស្អាតសំរាប់សកម្មភាពសុខមាលភាព ការសាងសង់វត្តអារាមនៅតំបន់នានា ការរៀបចំសាងសង់សំណង់សាធារណៈផ្សេងៗ ដើម្បីលើកកម្ពស់រូបភាពនៃទីក្រុងពីវិស័យអនាម័យ តុបតែងលម្អនិងការអនុវត្តជាក់ស្តែងជាដើម ធ្វើឱ្យរាល់គ្នាមានលទ្ធភាពមានជីវភាពសាធារណៈដ៏ងាយស្រួល។

 • ជួយសាងសង់វត្តអារាម រៀបចំសកម្មភាព បង្កើតឡើងសង្គមល្អប្រសើរ

  យើងបានផ្តល់មូលនិធិដល់ក្រុមកាកបាទក្រហមនិងអង្គភាពសប្បុរសស៊ីវិលនានា ហើយជួយរៀបចំសកម្មភាពផ្សេងៗ ដូចជាសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ជ្រើសរើសអ្នកតំណាងស្អាតសំរាប់សកម្មភាពសុខមាលភាព ការសាងសង់វត្តអារាមនៅតំបន់នានា ការរៀបចំសាងសង់សំណង់សាធារណៈផ្សេងៗ ដើម្បីលើកកម្ពស់រូបភាពនៃទីក្រុងពីវិស័យអនាម័យ តុបតែងលម្អនិងការអនុវត្តជាក់ស្តែងជាដើម ធ្វើឱ្យរាល់គ្នាមានលទ្ធភាពមានជីវភាពសាធារណៈដ៏ងាយស្រួល។

 • កិច្ចការសាធារណៈ
 • កិច្ចការសាធារណៈ
 • កិច្ចការសាធារណៈ
 • កិច្ចការសាធារណៈ

ការអប់រំ

 • ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្មារតីតបស្នង កសាងចក្ខុវិស័យសង្គមដ៏ស្រស់ស្អាតនេះ។

  នៅពេលកុមារដទៃទៀតបានចូលរៀន កុមារនៅតាមតំបន់ជនបទដែលជួបការលំបាកនៅកម្ពុជានៅតែមិនអាចទៅសាលារៀនបានដោយសារតែខ្វះខាតសម្ភារៈនិងថ្លៃសិក្សាជាដើម ពួុកគេមិនអាចទៅរៀនបានយ៉ាងរីករាយនោះទេ។ គ្រួសារដែលជួបការលំបាកជាច្រើននៅតំបន់ជនបទមានប្រភេទពិសេសដែលធ្វើឱ្យកុមារទាំងនេះមិនសូវយល់ដឹងបានច្រើននៅពេលពួុកគេមិនបានទទួុលការអប់រំគ្រប់គ្រាន់។ ការអប់រំគឺជាគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម ។Lixin Group សង្ឃឹមថានឹងផ្តល់ការតបស្នងដល់សង្គមនេះនូវការផ្គត់ផ្គង់បន្តិចបន្តួចលើវិស័យអប់រំដើម្បីអោយពិភពលោកយើងនេះកាន់តែស្រស់ត្រកាល។

 • ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្មារតីតបស្នង កសាងចក្ខុវិស័យសង្គមដ៏ស្រស់ស្អាតនេះ។

  នៅពេលកុមារដទៃទៀតបានចូលរៀន កុមារនៅតាមតំបន់ជនបទដែលជួបការលំបាកនៅកម្ពុជានៅតែមិនអាចទៅសាលារៀនបានដោយសារតែខ្វះខាតសម្ភារៈនិងថ្លៃសិក្សាជាដើម ពួុកគេមិនអាចទៅរៀនបានយ៉ាងរីករាយនោះទេ។ គ្រួសារដែលជួបការលំបាកជាច្រើននៅតំបន់ជនបទមានប្រភេទពិសេសដែលធ្វើឱ្យកុមារទាំងនេះមិនសូវយល់ដឹងបានច្រើននៅពេលពួុកគេមិនបានទទួុលការអប់រំគ្រប់គ្រាន់។ ការអប់រំគឺជាគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម ។Lixin Group សង្ឃឹមថានឹងផ្តល់ការតបស្នងដល់សង្គមនេះនូវការផ្គត់ផ្គង់បន្តិចបន្តួចលើវិស័យអប់រំដើម្បីអោយពិភពលោកយើងនេះកាន់តែស្រស់ត្រកាល។

 • ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្មារតីតបស្នង កសាងចក្ខុវិស័យសង្គមដ៏ស្រស់ស្អាតនេះ។

  នៅពេលកុមារដទៃទៀតបានចូលរៀន កុមារនៅតាមតំបន់ជនបទដែលជួបការលំបាកនៅកម្ពុជានៅតែមិនអាចទៅសាលារៀនបានដោយសារតែខ្វះខាតសម្ភារៈនិងថ្លៃសិក្សាជាដើម ពួុកគេមិនអាចទៅរៀនបានយ៉ាងរីករាយនោះទេ។ គ្រួសារដែលជួបការលំបាកជាច្រើននៅតំបន់ជនបទមានប្រភេទពិសេសដែលធ្វើឱ្យកុមារទាំងនេះមិនសូវយល់ដឹងបានច្រើននៅពេលពួុកគេមិនបានទទួុលការអប់រំគ្រប់គ្រាន់។ ការអប់រំគឺជាគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម ។Lixin Group សង្ឃឹមថានឹងផ្តល់ការតបស្នងដល់សង្គមនេះនូវការផ្គត់ផ្គង់បន្តិចបន្តួចលើវិស័យអប់រំដើម្បីអោយពិភពលោកយើងនេះកាន់តែស្រស់ត្រកាល។

 • ការអប់រំ
 • ការអប់រំ
 • ការអប់រំ